کدام ارز اینترنتی بهتره است؟!

مسلما یکی از عمده پرسش هایی که اکثر افرادی که داخل اینترنت به خرید کالا از برون مرز می پردازند این است.


قطعی ترین جواب استفاده از سیستم پی پال می باشد. آیا امکان استفاده از پی پال در شرایط تحریم  وجود دارد؟ خیر.
چاره جیست؟ سیستم مالی دیگری به اسم وبمانی که کمپانی اصلی آن در روسیه می باشد گرینه مناسبی برای ما ایرانیا است.
البته پذیرندگان وبمانی بسیار کمتر از پذیرندگان پی پال هستند ولی برای استفاده در شرایط تحریم و همچنین خرید های آسیایی بهترین گزینه می باشد و این شرکت اصراری به احراز هویت ندارد.
همچنین کامزد این سیستم ۰٫۸% می باشد که به نسبت پی پال بسیار ناچیز است.